SASTANAK DRUŠTVA GEODETSKIH INŽENJERA I GEOMETARA REPUBLIKE SRPSKE SA PREDSTAVNICIMA RUGIPP-A, A  U VEZI SA NACRTOM ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU REPUBLIKE SRPSKE (NACRT ZAKONA)
SASTANAK DRUŠTVA GEODETSKIH INŽENJERA I GEOMETARA REPUBLIKE SRPSKE SA PREDSTAVNICIMA RUGIPP-A, A U VEZI SA NACRTOM ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU REPUBLIKE SRPSKE (NACRT ZAKONA)

SASTANAK DRUŠTVA GEODETSKIH INŽENJERA I GEOMETARA REPUBLIKE SRPSKE SA PREDSTAVNICIMA RUGIPP-A, A U VEZI SA NACRTOM ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU REPUBLIKE SRPSKE (NACRT ZAKONA)

Dana 31.3.2023. godine u prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) održan je sastanak Društva geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske (Društvo) sa predstavnicima RUGIPP-a, a  u vezi sa nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru republike srpske (nacrt zakona).

S obzirom na to da je na Petoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 8.2.2023. godine usvojen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, te da je donesen zaključak da se u roku od 60 dana održi javne rasprava, predstavnici Društva su, pored učešća na javnim raspravama, prezentovali i primjedbe usaglašene na sastanku Upravnog odbora Društva, koje su dostavljene radnoj grupi za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katstru Republike Srpske, kao i menadžmentu RUGIPP-a.

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora za osnivanje i održavanje katastra nepokretnosti Aleksandar Deurić istakao je da će radna grupa detaljno analizirati sve primjedbe, prijedloge i sugestije zabilježene tokom javnih rasprava, kao i one koje su zaprimljene u pismenom obliku prilikom izrade Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske i dodao da je na sastanku zaključeno da jedna član Društva bude član radne grupe za izradu Prijedloga zakona.

Na ovaj način Društvo će uzeti aktivno učešće u izradi Prijedloga zakona, kao što je definisano i na osnovu Sporazuma o saradnji između RUGIPP-a i Društva, koji definiše aktivno učešće Društva (kao strukovne organizacije i relevantnog predstavnika struke) u donošenju zakonske i podzakonske regulative iz oblasti geodezije.

Sastanku su prisustvovali članovi Upravnog odbora Društva: Tatjana Sarajlić, predsjednik, zatim, Nikola Babić, Saša Radosavljević i Milan Simić, te predstavnici RUGIPP-a: vršilac dužnosti pomoćnika direktora za geodetske poslove Branislav Makrić, načelnik odjeljenja za katastarsko klasiranje, bonitiranje i komasacionu procjenu zemljišta Đorđe Ćujić, načelnik odjeljenja za normativne poslove i evropske integracije Daniela Domazet, načelnik odjeljenja za održavanje katastra nepokretnosti Bojan Ninčić, načelnik odjeljenja za katastarski premjer i premjer vodova Željana Žugić.

Tatjana Sarajlić Predsjednik

Sastanak u vezi nacrta Zakona o premjeru i katastru RS

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.