PROMOCIJA DIPLOMIRANIH INŽENJERA NA ARHITEKTONSKO – GRAĐEVINSKO – GEODETSKOM FAKULTETU
PROMOCIJA DIPLOMIRANIH INŽENJERA NA ARHITEKTONSKO – GRAĐEVINSKO – GEODETSKOM FAKULTETU

PROMOCIJA DIPLOMIRANIH INŽENJERA NA ARHITEKTONSKO – GRAĐEVINSKO – GEODETSKOM FAKULTETU

Predsjednica Društva geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske, Tatjana Sarajlić, prisustvovala je dodjeli diploma diplomcima prvog i drugog ciklusa studija Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Promociji su prisustvovali prof. dr Vladimir Lukić, koji je bio prvi dekan fakulteta, zatim, dekan prof. dr Saša Čvoro, prodekan za nastavu prof. dr Tanja Trkulja, prodekan za NIR prof. dr Maja Milić-Aleksić, rukovodilac studijskog programa Geodezija prof. dr Miodrag Regodić, te prof. dr Dragan Macanović.

Od ove školske godine na prijedlog dekana prof. dr Saše Čvoro osnovan je Fond profesor Vladimir Lukić, sa ciljem nagrađivanja i stipendiranja studenata AGGf-a, podsticanja naučnog, stručnog i umjetničkog rada na fakultetu.

Rad fonda pomoglo je i Društvo geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske, a u skladu sa Sporazumom potpisanim između AGGF-a i Društva u septembru ove godine.

Nagrade i stipendije dodijelili su prof. dr Vladimir Lukić i dekan prof. dr Saša Čvoro.

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet je osnovan 1996. godine, kada je upisana i prva generacija studenata na građevinski odsjek. Školske 1997/98. godine, upisana je prva generacija na arhitektonski odsjek, a od školske 2007/08. godine počeo je sa radom i geodetski odsjek.

Treba napomenuti i da je prof. dr Vladimir Lukić počasni član Društva.

Tatjana Sarajlić Predsjednik

Promocija diplomaca na AGGF

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.