O NAMA

O DRUŠTVU​​

Društvo geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske osnovano je 1996. godine i predstavlja dobrovoljnu, stručnu, vanstranačku organizaciju koja okuplja geodetske stručnjake i privatne geodetske organizacije iz Republike Srpske, radi ostvarivanja zajedničkog interesa i profesionalnog unapređenja geodetske profesije.

Cilj društva je povezivanje geodetskih stručnjaka i poboljšanje njihovog položaja, podsticanje i učešće na naučno-stručnim skupovima, učestvovanje u izradi zakonskih i podzakonskih akata i slično.

Ciljevi se odnose i na održavanje i unapređenje saradnje sa svim državnim organima i drugim organizacijama i udruženjima, na osnovu stručnih doprinosa u privrednom, naučno-tehnološkom i ukupnom razvoju Republike Srpske.

Ove i druge ciljeve Društvo ostvaruje organizovanjem stručnih seminara i izložbi, kao i kroz izdavačke i druge geodetske usluge.

Društvo broji preko 200 članova, koji dobrovoljno i slobodno pristupaju u članstvo Društva radi ostvarivanja zajedničkog interesa i stručnog usavršavanja.