Predsjednik Skupštine

Predsjednik Skupštine

Od preuzimanja GIS soft-a 2005. godine, Obrad Dragičević je direktor i 100% vlasnik preduzeća. Tokom svoje bogate profesionalne karijere, radio je u vise državnih institucija i realizovao mnogo značajnih projekata. Ima petogodišnje iskustvo u opštinskoj geodetskoj upravi Tuzla, radeći na svim poslovima vezanim za katastar zemljišta. Zatim je osam godina bio vodeći stručnjak za praćenje i analizu slijeganja terena u Tuzli. Radio je i na svim inženjersko-geodetskim poslovima vezanim za izgradnju infrastrukture u gradu Tuzla.

Posjeduje sedmogodišnje internacionalno iskustvo radeći u više kanadskih firmi od kojih su najznačajnije Mackay&Mackay&Peters iz Hamiltona i Teranet iz Toronta. Po povratku u BiH od 2000. godine, radio je u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove na realizaciji projekta digitalizacije analognih geodetskih planova i elektronskog vođenja registracije zemljišta. Realizovao je više međunarodnih projekata na planu unapređenja zemljišne evidencije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Obrad Dragičević Preedsjednik Skupštine