Sud časti

Sud časti

Sud časti je samostalni organ Društva. Članove Suda časti bira Skupština sa mandatom od četiri godine, koji mogu biti birani ponovo. Sud časti ima pet članova, koji iz svog sastava bira predsjednika.Sud časti radi po Poslovniku o radu Suda časti. Sud časti na sjednicama donosi odluke prostom većinom glasova ukupnog broja članova.

Milena Josipović

Predsjednik suda časti

Podružnica Banja Luka

Saša Živković

Član suda časti

Podružnica Doboj

Ranko Kljajić

Član suda časti

Podružnica Banja Luka

Goran Gajičić

Član suda časti

Podružnica Banja Luka

Nedeljko Gavrilović

Član suda časti

Podružnica Istočno Novo Sarajevo