Održana 16. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi geoprostornih podataka
Održana 16. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi geoprostornih podataka

Održana 16. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi geoprostornih podataka

16. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi geoprostornih podataka održana je u Laktašima 25.6. i 26.6. u organizaciji Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Tokom prvog dana konferencije, direktor RUGIPP-a mr Dragan Stanković i direktor Republičkog geodetskog zavoda Republike Srbije (RGZ) mr Borko Drašković potpisali su Sporzum o saradnji. Sporazum potpisan na period od deset godina. Ovim sporazumom predviđeno je da se radi na pripremi i realizaciji projekata iz oblasti procijene i vođenja vrijednosti nepokretnosti, uspostavljanja i vođenja centralnog adresnog registra, digitalnog arhiva, premjera, katastra nepokretnosti, osnovnih geodetskih radova i drugih poslova iz oblasti geodezije i katastra.

Teme konferencije bile su podijeljene u tri oblasti i to infrastruktura geoprostornih podataka, katastar i geodetska infrastruktura i tržište nepokretnosti i održivi razvoj.

Sa ovim temama učesnike Konferencije bliže su upoznali predstavnici Republičkog geodetskog zavoda iz Srbije, Državna geodetska uprave Republike Hrvatske, Geodetske uprave Republike Slovenije, Agencije za katastar nepokretnosti Republike Sjeverne Makedonije, Arhitektonsko- građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Republičkog zavoda za zaštitu kulturnog i prirodnog nasljeđa, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Katastra Holandija, Savjeta evropskih geodeta (CLGE), EuroGeographics-a, ali i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Konferencija je okupila oko 100 učesnika iz regiona, predstavnike Svjetske banke, te predstavnike Savjeta za infrastrukturu geoprostornih podataka Republike Srpske, predstavnike Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banjaluci, Društva geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske i druge učesnike iz privatnog i javnog sektora.

Konferenciji su u ime Društva geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske prisustvovali članovi Upravnog odbora Društva: Slavko Vasiljević i Momčilo Fržović.

Sljedeća Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi geoprostornih podataka biće održana u Crnoj Gori.

Tatjana Sarajlić Predsjednik

16. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi geoprostornih podataka

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.