Obavještenje: izrađeni novi pravilnici od strane RUGIPP-a
Obavještenje: izrađeni novi pravilnici od strane RUGIPP-a

Obavještenje: izrađeni novi pravilnici od strane RUGIPP-a

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) u skladu sa zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske i Zakonom o republičoj upravi izradila je radni tekst:

· Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i pregledu tlocrta objekata (https://www.rgurs.org/vijesti/269) i

· Pravilnika o sadržaju, pregledu i prijemu elaborata geodetskih radova (https://www.rgurs.org/vijesti/268).

Pozivamo stručnu javnost da u roku od 15 dana od dana objavljivanja radnog teksta ova dva pravilnika na sajtu RUGIPP-a dostavi svoje primjedbe i sugestije na imejl adresu: geodetski.sektor@rgurs.org

Radni tekst pravilnika se nalazi na gore navedenim linkovima.

Leave a Reply

Your email address will not be published.