Počasni članovi
Prof. dr Vladimir Lukić
Dr Vladimir Lukić je rođen 1933. godine u selu Dabar kod Sanskog Mosta, Kraljevina Jugoslavija. Diplomirao je geodeziju na Arhitektonsko-Građevinsko-Geodetskom Fakultetu u Zagrebu 1961. godine. Doktorirao je na Građevinskom fakultetu u Sarajevu 1990. godine. Bio je predstavnik Republike Srpske pri UNPROFOR-u u Sarajevu u periodu 1. juli 1992. - 19. decembar 1992. Dr Vladimir Lukić je bio predsednik Vlade Republike Srpske u periodu 20. januar 1993. - 18. avgust 1994. godine. U svojstvu stručnjaka je učestvovao u pregovorima u Dejtonu 1995. godine. Od 1995. do 1996. godine je radio kao profesor na Šumarskom fakultetu u Banjaluci. Bio je jedan od osnivača i dekan Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjaluci od 1996. do 2003. godine. Bio je savjetnik u Privrednoj komori Republike Srpske, a od aprila 2008. godine je tehnički direktor Instituta za građevinarstvo u Banjaluci.
Mladen Lero
Mladen Lero rođen je 17.3.1947. godine u Strhinju kod Vidokog. 1996. godine završio je Geodetsku tehničku školu u Sarajevu, nakon toga školovanje nastavlja na Višoj geodetskoj školi u Sarajevu, koji je završio 1974. godine. Na Geodetskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu 1982. godine stiče zvanje diplomiranog inženjera geodezije, a nakon toga, 1987. godine i magistra iz područja geodezije. Ima bogatu profesionalnu karijeru, i bogato iskustvo u skoro svim oblastima geodezije. Bio ja zaposlen u privatnim i državnim institucijama, kao profesor u Građevinskoj školi u Banjoj Luci, asistent na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, pomoćnim direktora za geodetske poslove, a nakon toga i direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Objavio je nekoliko naučnih radova. Pored toga što je počasni član Društva geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske, ima članstvo i u drugim profesionalnim društvima: Društvo geodeta Republike Srbije, Inženjerska komora Srbije, Inženjerska komora Crne Gore.