Skupština Društva geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske – Trebinje 2023
Skupština Društva geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske – Trebinje 2023

Skupština Društva geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske – Trebinje 2023

Godišnja skupština Društva geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske održana je u periodu od 1.12-3.12. u Gradu sunca u Trebinju.

Skupštini je prisustvovalo oko 280 učesnika, članova i gostiju, iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Švedske.

U uvodnom dijelu Skupštine prisutnima se obratio direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gospodin Dragan Stanković, ističući značaj saradnje RUGIPP-a i Društva, s obzirom na to da je RUGIPP institucija nadležna za geodetske poslove, u kojoj je zaposlen najveći broj geodetskih stručnjaka, koji su ujedno i članovi Društva.

„Saradnja između RUGIPP-a i Društva geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske u proteklom periodu bila je izuzetno profesionalna i na visokom nivou. Ovom saradnjom nastojimo da radimo na unapređenju, promociji i zaštiti geodetske struke u Republici Srpskoj. Društvo geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske, između ostalog, bilo je uključeno u izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, a čiji je obrađivač bio RUGIPP“, istakao je Stanković.

Prisutne su pozdravili i: predstavnik Republičkog geodetskog Zavoda Srbije, Saša Đurović, predsjednik Saveza geodeta Srbije, gospodin Mladen Šoškić, predsjednik Udruženja osnivača i vlasnika privatnih geodetskih organizacija Srbije (Geoudruženje), Vasilije Đurić, predsjednik Komore trgovaca, ovlašćenih geodeta i trgovačkih društava za geodetske radove Republike Makedonije, Nikola Ribaroski, predsjednik Geodetskog društva Herceg Bosne, Ivan Lesko, predsjednik Udruženja građana geodetske struke „GEODET“ iz Tuzle, Ferid Durmišević.

Skupštini je prisustvovao počasni član Društva, gospodin Mladen Lero, te predstavnici Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

U radnom dijelu predstavljen je i usvojen sljedeći dnevni red:

 • Izbor radnih tijela Skupštine,
 • Obraćanje direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Dragana Stankovića i ostalih gostiju,
 • Izvještaj o radu i finansijski izvještaj,
 • Potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Savezom geodeta Srbije, Komorom trgovaca, ovlašćenih geodeta i trgovačkih društava za geodetske radove Republike Makedonije i Udruženjem osnivača i vlasnika privatnih geodetskih organizacija Srbije,
 • Dodjela Plakete počasnog člana Društva,
 • Izbor članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti i Predsjednika Skupštine,
 • Razno.

Na ovogodišnjoj Skupštini potpisana su tri važna Sporazuma o saradnji, i to sa Savezom geodeta Srbije, Komorom trgovaca, ovlašćenih geodeta i trgovačkih društava za geodetske radove Republike Makedonije i Udruženjem osnivača i vlasnika privatnih geodetskih organizacija Srbije. Ovi sporazumi predstavljaju snažnu inicijativu za unaprijeđenje geodetske struke kroz zajedničke projekte, razmjenu znanja i uspostavljanje stručne mreže.

Takođe, uručena je i Plaketa počasnog člana Društva. U skladu sa Statutom Društva za počasnog člana može biti izabran član Društva, za dugogodišnje aktivno angažovanje, rad i doprinos u ostvarenju ciljeva i zadataka Društva. Ove godine plaketa je uručena prof. dr Draganu Macanoviću.

S obzirom na to da je ova Skupština bila i Izborna Skupština, birali su se i članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti. Za predsjednika Društva i Upravnog odbora izabrana je Tatjana Sarajlić, za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Obrad Dragičević, za predsjednika Suda časti izabran je Bojan Ninčić, a za predsjednika Skupštine izabrana je Sanja Tucikešić.

Nakon radnog dijela Skupštine, održana je sesija predavanja, koja se sastojala od osam prezentacija.

U prvoj prezentaciji, Jasenko Nedinić upoznao je učesnike sa Aktivnostima RUGIPP-a na polju međunarodne saradnje, kada je u pitanju projekat DELEF, i sve komponente koje ga čine: Sveukupna izgradnja kapaciteta, masovna procjena vrijednosti nepokretnosti, infrastruktura geoprostornih podataka i geodetska infrastruktura. Nakon toga, učesnici su upoznati sa sljedećim koracima RUGIPP-a kada su u pitanju međunarodni projekti.

U drugoj prezentaciji, profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu, Oleg Odalović, pričao je o značaju nastavka realizacije projekta Nivelmana visoke tačnosti 3. S obzirom na to da je završena stabilizacija tačaka mreže NVT3, te da su završena neophodna gravimetrijska mjerenja za potrebe računanja fizički definisanih visina repera, ističe da je za realizaciju ostalih mjerenja potrebno izvršiti mjerenja visinskih ralika u peroidu ne većem od dvije kalendarske godine i sračunati, projektom predviđene, fizički definisane visine repera. Nakon završetka mjerenja visinskih razlika i računanja fizički defisisanih visina repera neophodne su i sljedeće aktivnosti: uključivanje NVT3 u UELN i određivanje geoida/kvazigeoida za teritoriju Republike Srpske, pri čemu sve navedene aktivnosti moraju u potpunosti biti podržane od strane zakonske regulative Republike Srpske i to pogledu refererntnih geodetskih sistema i referentnih geodetskih površi.

Nakon toga, Tomas Holmberg iz Geodetske uprave kraljevine Švedske,  Lantmateriet, podijelio je sa učesnicima iskustva Švedske kada je u pitanju mreža permanentnih stanica SWEPOS. Prezentacija je obuhvatila razvoj SWEPOS mreže permanentnih stanica tokom posljednjih 30 godina, te je opisano kako se SWEPOS usluge koriste u različitim aplikacijama od strane širokog spektra zainteresovanih strana i uključuje neke od izazova koje je tim SWEPOS-a savladao tokom godina. Konačno, bilo je riječi o nekim od predstojećih planova i vizija za SWEPOS, kako u pogledu progušćavanja mreže, tako i o uključivanju novih satelitskih sistema.

Mladen Amović, zaposlen na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu i kao direktor Automated Geosolutions iz Banja Luke, održao je predavanje na temu: Primjena geoinformacionih sistema u upravljanju infrastrukturom katastra vodova. Osvrnuo se na postojeće propise u oblasti katastra vodova, na manjkavosti, kao i na primjere standarda koje treba uvažavati u oblasti i premjeru katastra vodova. Ovom prezentacijom prikazano je softversko rješenje koje je izrađeno za potrebe Elektro krajine – ELMAP.

U drugom dijelu predavanja Željana Žugić, zaposlena u RUGIPP-u, dala je osvrt na evidencije koje vodi RUGIPP i na pregled najznačajnijih propisa iz geodetske oblasti, sa naglaskom na poslednje izmjene i dopune Zakona o premjeru i katastru sa aspekta geodetske oblasti. Ukazano je i na najznačajnije geodetske poslove koje je RUGIPP realizovala u poslednjih pet godina, poslove u toku i poslove koji su u planu za 2024. godinu. U ovoj prezentaciji bilo je govora i o problemima sa kojima se susreće geodetska struka i mogućim rješenjima.

Tema sljedeće prezentacije bila je: 15 godina geodetskog fakulteta u Republici Srpskoj, u kojoj je Tanja Đukanović sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta iz Banja Luke, predstavila sve bitne aktivnosto koje sprovodi Studijski program geodezija, o svim realizovanim projektima, kao i o projektima koji su u toku. Istaknuto je i da je ostvaren dijalog sa privredom, republičkim organima uprave, jedinicama lokalne samouprave i geodetskim i drugim organizacijama.

Profesor sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Vladimir Bulatović, održao je predavanje na temu: Mreža permanentnih stanica, gdje je poseban akcenat stavljen na privatnu mrežu permanentnih stanica u Republici Srbiji – GentooArs, na njen nastanak i razvoj, opremu (CORS stanice i softver), te na korisnike sistema. Kada su u pitanju planovi za razvoj: istaknuto je da se teži ka razvoju servisa sa SSR korekcijama, razvoj mreža u regionu i dalje (mreža obuhvata područje Srbije i male dijelove teritorije Republike Srpske i Crne Gore), kao i ka razvoju novih IoT servisa i širenju spektra korisnika.

U posljednjoj prezentaciji Miloš Tutnjević, zaposlen u NMT, Derventa, govorio je o Automatizaciji ekstrakcije konturnih linija objekata. Ovom prezentacijom predstavljen je model automatske ekstrakcije konturnih linija objekata baziran na 3D modelima podataka: oblaku tačaka i 3D mesh modelima nastalih korišćenjem fotogrametrijskih metoda i/ili LiDAR tehnologije. Miloš Tutnjević dobitnik treće nagrade u kategoriji master radova na InterGeo Berlin.

Sve vrijeme trajanja Skupštine, distributeri geodetske opreme izlagali je svoju opremu, i to:  S2IT iz Banja Luke, SV company iz Laktaša i Tehnomehanik iz Zagreba. U izložbenom dijelu predstavljeni su geodetski instrumenti različitih proizvođača: Ruide, Castra i Kolida.

Sve prezentacije možete preuzeti ovdje.

Tatjana Sarajlić Predsjednik

Skupština Društva geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.